Norrøn vår

bookmark

Gamle tekster i en ny tid

søndag 8. mai 2016, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Inngang: Gratis

Paneldebatt med Aslak Sira Myhre, Carline Tromp, Roy Jacobsen, Einar Kárason, Thorvald Steen og Liv Bliksrud. Hva skal vi med sagaer og eddadikt i dag? En rekke sentrale norrøne verk er nylig oversatt til norsk. Er dette tegn på en ny blomstringstid? Hvilket ærend har den gamle litteraturen i vår tid? Et sterkt panel diskuterer nå dette spørsmålet.