Norsk atomvåpenpolitikk i en usikker verden

Norsk atomvåpenpolitikk i en usikker verden

bookmark

tirsdag 24. august 2021, kl. 08:00 til kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nei til atomvåpen

Inngang: Gratis med påmelding

Norsk atomvåpenpolitikk i en usikker verden

Faren for bruk av atomvåpen øker, også i Norges nærområder. Stormaktsrivaliseringen mellom verdens to største atomvåpenstater, USA og Russland, tilspisser seg. Amerikanske bombefly på Ørland, allierte atomubåter i norske havner og tettere forsvarssamarbeid med USA. Hvordan påvirker dette norsk sikkerhet og hvordan kan Norge sikre det viktigste prinsippet i norsk atomvåpenpolitikk: ingen atomvåpen på norsk jord?

Norsk tilslutning til FN-traktaten som forbyr atomvåpen har de siste årene vært den fremste atomvåpenpolitiske skillelinjen i norsk politikk. Hvordan mener de norske partiene man bør forholde seg til FN-traktaten og hvilke muligheter ligger for norsk tilslutning i neste stortingsperiode?

Nei til Atomvåpen løfter debatten om norsk atomvåpenpolitikk i forkant av stortingsvalget med partienes forsvars- og utenrikspolitiske talspersoner.

Foreløpige paneldeltakere:
Audun Lysbakken (SV)
Sigrid Heiberg (MDG)
Liv Signe Navarsete (SP)
Michael Tetzschner (H)
Christian Tybring-Gjedde (FRP)

Kaffe og lett servering fra kl. 07.40

Meld deg på her.