Norsk avantgarde

bookmark

En oppfølging

torsdag 8. mai 2014, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Per Bäckström og Bodil Børset, med støtte fra Novus forlag

Inngang: Gratis

I 2011 ble antologien Norsk avantgarde utgitt. Boken var tenkt som et utgangspunkt for utforskningen av avantgarde i Norge. Hva har skjedd siden da, og hvordan går man videre i denne utforskningen? I dette seminaret tar vi opp tråden, gjennom foredrag om ulike avantgardistiske fenomen, samt en paneldebatt om Norsk avantgarde.
 
Program:
09.00–09.15 | Introduksjon

09.15–09.45 | Ingvild Krogvig: Lyden fra den lysende treboksen. Arne Nordheims TV-kunst på 1960- og 70-tallet

09.45–10.15 | Knut Brynhildsvoll: Peer Gynt – en pikaresk tekst? Refleksjoner rundt en av stykkets episk-dramatiske konstituenter

10.15–10.45 | Martin Humpál: Hamsuns Mysterier som antiroman

10.45–11.00 Pause

11.00–11.30 | Bodil Børset: ’Bygningen som kropp – en slagmark for usynlige krefter’: Steven Holls Hamsunsenter som remediering av Knut Hamsuns Sult og Mysterier

11.30–12.00 | Gerd Karin Omdal: Eksperimentelle strategier i Karin Moes Kjønnskrift. Skrifter frå 70-åra (1980)
Moes debutsamling står i et komplekst forhold til avantgardediskursen. Dette fremkommer i samspillet mellom form, språk, referanser og fremstilling av kjønnspolitiske aspekter. Samlingen egner seg godt til å undersøke forholdet mellom avantgardistisk og neoavantgardistisk praksis.

12.00–13.30 | Lunsj

13.30–14.00 | Helge Rykkja: Å fange det verkelege. Montasjar frå Picasso til Kristin Berget
Montasje i kubismen og dadaismen overført til unge norske poetar, både montasje mellom verket sinedelar og ”montasje i kontekst”.

14.00–14.30 | Knut Ove Arntzen: Regikunstnerisk, dramaturgisk og performativ avantgarde. Fra Agnes Mowinckel til Scene 7, fluxuskonsert og Konkret Analyse, 1927–1970
Dette paper vil ta for seg tilløp til en norsk regikunstnerisk, dramaturgisk og performativ avantgarde mellom 1927 og 1970, fra Agnes Mowinckels Balkongen og Per Kroghs scenografi til kontruktivisme på 1930-tallet, ekspresjonistiske-tilløp på 1950-tallet, fluxus-konsert i 1962, Konkret Analyse, Jens Bjørneboe og Sossen Kroghs Scene 7. Disse tilløpene vil bli satt inn i en internasjonal kontekst fra nordiske kunstnere i Paris på 1920-tallet til fluxus-konserter og fransk absurdisme samt tysk dokumentarisme.

14.30–15.00 | Elsebet Rahlff: VERDENS FLAGG / WORLD FLAGS – et avantgardistisk kunstprosjekt som performativ installasjon i en global kontekst, samt en 6 min. video av prosjektet fra EU-Parliament Bruxelles, Festplassen Bergen, Alexander Platz Berlin, Nordens Hus Reykjavik 

Kunstprosjektet VERDENS FLAGG / WORLD FLAGS ble første gang vist i 1990 på Festplassen i Bergen og på Aker Brygge i Oslo. I 1992 (RIO 92) på MAMMuseo de Arte Moderna do Rio de Janeiro i Brazil. I 1994 på Alexander Platz i Berlin. I 1996 på Århus Festuke, Århus i Danmark. København Eu – Kulturby 1996 donerte en produksjon av 200 VERDENS FLAGG som blev utført samme år ledet av E.R. på Kulturfabrikken i København. I 2000 blev VERDENS FLAGG vist ved Nordens Hus i Reykjavik på Island. I år 2000 blev VERDENS FLAGG også vist som et Eu – Kulturby Bergen 2000 Kunstprosjekt, nå bestående av 200 nasjoners flagg i en og samme multifarget grå, alternerende på installasjon av 100 flaggstenger designet til prosjektet av 3RW Arkitekter og donert av Eu – Kulturby Bergen 2000. Denne omfattende installasjon blev i 2000 vist ved Eu – Parliamentet i Bruxelles, Belgia og på Festplassen i Bergen, Norge. VERDENS FLAGG/WORLD FLAGS konsept og produksjon ElsebetRahlff. Co-prod. BIT Teatergarasjen Bergen. 3RW Arkitekter Bergen.

15.00–15.30 | Pause

15.30–16.00 | Andreas G. Lombnæs: Fremad! Hva, hvorfra og til? The Avant-garde revisited
Refleksjoner om kunstnerisk fornyelse ut fra Monica Aasprong, Sirkelsalme (til Betlehem / til Jerusalem) (2013), Gunnar Wærness, Bli verden (2007), Øyvind Rimbereid, Solaris korrigert (2004), Øyvind Berg / Baktruppen (1986–2011)

16.00–16.30 | Hadle Oftedal Andersen: Anemonedrama. Cecilie Løveids kvinnelege avantgarde anno 1969
Moment til ei lesing ”Anemonedrama” (1969). Oftedal Andersen meiner å kunna visa at Løveid gjennom å kopla saman avantgardens innstilling til det etablerte maktspråket – som er Profils uttalte prosjekt ein kort periode i 1968/1969, då ho sjølv er med i redaksjonen – med eitkvinneleg/feministisk perspektiv kjem til å landa ein stad som er snarlik den franske feminismens écriture feminine. Men ho kjem altså dit før dette i det heile er eit konsept

16.30–16.45 | Erling Kittelsen: Foredrag

16.45–17.00 | Pause

17.00–18.30 | Paneldebatt om norsk avantgarde med Hadle Oftedal Andersen (universitetslektor ved Helsingfors universitet og kritiker i Klassekampen) , Knut Ove Arntzen (professor i teatervitenskap, Universitetet i Bergen, Ingvild Krogvig (ansvarlig redaktør på Kunstkritikk), ElsebetRahlff (billedkunstner), Kjetil Røed (kunstanmelder Billedkunst, Kunstkritikk og Aftenposten) og Thor Sørheim (stuntpoet) samt diskusjon om videre utforskning av avantgarde i Norge – ordstyrer Per Bäckström og Bodil Børset.

 

FOTO: ElsebetRahlffVerdens Flagg fra Bruxelles.