Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, militær eller sivil?

bookmark

Ti år i Afghanistan, hvor går veien videre?

mandag 12. desember 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Krigsskolen

Inngang: Billett

Hvordan bør egentlig norsk humanitær bistand, i fremtidige utenlands- operasjoner, se ut for best å kunne løse oppdraget? Sett opp imot en potensiell FN- operasjon i Sør- Sudan med oppdraget Protection of Civilians, hvordan burde da integreringen og interaksjonen mellom de sivile og militære ressursene være?

Hvis samarbeid ikke er mulig, hva gjør vi da?

Panelet vil bestå av:
Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres
Generalmajor Robert Mood
Forsker ved NUPI John Karlsrud
Ordstyrer vil være Turid Lægreid fra Krigsskolen