Norsk energipolitikk i endring – lokalt og nasjonalt

bookmark

Åpent møte

torsdag 1. september 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: PF Norsk Energiforening

Inngang: Gratis

Klimaendringer har satt kraftsystemet og markedet på prøve. Norge måtte i vinter definere kraftsituasjonen som anstrengt, med 20 prosent sannsynlighet for rasjonering i noen regioner. Den ekstreme nedbøren fra uke 23 i sommer til nå har sprengt alle rekorder og reddet energisituasjonen til vinteren.

Ved siden av nye klimatiske ekstremsituasjoner fortsetter teknologi- og velstandsutviklingen og samfunnet krever høyere sikkerhet for levering av strøm – forsyningssikkerhet. Norske myndigheter har vedtatt at innen 2020 skal det bli etablert 13,2 TWh ny fornybar kraftproduksjon gjennom et norsk-svensk sertifikatmarked, 10 prosent av dagens produksjon. Dette betyr i praksis en mobilisering av energibransjen.

Internasjonal og nasjonal energipolitikk vil få konsekvenser for den lokale energipolitikken, men på hvilken måte?

• Er Norge klar for mobilisering og har vi nok arbeidskraft?
• Må norsk energipolitikk endres, og på hvilke områder?
• Hvordan må energipolitikken og energiforvaltningen organiseres for å nå målene?
• Hvordan håndterer vi NIMBY, hensynet til biologisk mangfold, vassdragsvern, natur- og landskapsvern i den samlede energipolitikken?
• Hvilken rolle spiller næringspolitikk, miljøpolitikk og internasjonal politikk for en realisering av energimålene?
Energiforeningen tar debatten.

Innledere og debattanter:
Audun Ruud, forskningsleder, SINTEF Energi
Per Arne Torbjørnsdal, E-CO Energi
Siri Meling, Høyre og nestleder i Stortingets Energi- og miljøkomité
Ketil Solvik-Olsen, Fremskrittspartiet og medlem i Stortingets Energi- og miljøkomité
Heikki Holmås, Sosialistisk venstreparti
Erling Sande, Senterpartiet, og leder av Stortingets Energi- og miljøkomité

Debatten ledes av Tor Inge Akselsen, direktør internasjonal samfunns- og myndighetskontakt, Statnett.

Salen inviteres til å delta i debatten.