Norsk forvaltning i krise?

bookmark

Med Per Lægreid og Ingelin Killengreen

mandag 4. november 2013, kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk statsvitenskapelig forening og Stat og styring

Inngang: Gratis

Mandag 4. november kl.17.00-19.00 avholder Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Stat og styring et åpent møte på Litteraturhuset med temaet: ”Er norsk offentlig forvaltning i krise? Norsk forvaltning som avviker i europeisk sammenheng”

Professor Per Lægreid fra Universitetet i Bergen vil innlede, og departementsråd Ingelin Killengreen fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil kommentere før det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen.

Møtet vil ta utgangspunkt i funn og analyser gjort i det internasjonale forskningsprogrammet Coordination for Cohesion in the Public Sector of the Future (COCOPS), der det i våres ble publisert en rapport om Norge basert på en bred spørreundersøkelse gjennomført i flere land (for mer info om rapporten se her ).