Norsk kriminalpolitikk

Norsk kriminalpolitikk

bookmark

Hvor står vi og hvor skal vi?

onsdag 4. april 2018, kl. 09:00 til kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen og Riksadvokaten

Inngang: Gratis

Mange hevder at den humane strafferettspleien blir utfordret av minstestraffer, normalstraffer og et sterkere offerperspektiv. Utviklingen gjør det nødvendig med en opplyst og ideologisk debatt mellom fagpersoner og politikere om hvor vi står og hvor vi skal med norsk kriminalpolitikk.

Moderator: Anne Grosvold

 

PROGRAM

09.00-09.30 Tanker om norsk kriminalpolitikk – hvor står vi?
Tor-Aksel Busch (riksadvokat) og Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen)

09.30-10.00 Utviklingen av kriminalitet og straffenivået de siste 50 årene
Sverre Flaatten, Førsteamanuensis ved Politihøgskolen

10.00-10.30 Pause og enkel servering

10.30-11.00 Er den humane strafferettspleien truet av minstestraffer, normalstraffer og et stadig sterkere offerperspektiv? Jørn Jacobsen, Forskergruppen for strafferett og straffeprosess, Universitet i Bergen

11.00-11.30 Strafferetten som politisk virkemiddel
Samtale: Knut Storberget (tidligere justisminister) og Sveinung Rotevatn (statssekretær), Kari Henriksen (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Peter Christian Frølich (justispolitisk talsperson, Høyre)

11.30-12.00 Oppsummering og veien videre

Seminaret gir 3 etterutdanningstimer for Advokatforeningens medlemmer. Det er gratis og åpent for alle, men medlemmer av Advokatforeningen som ønsker etterutdanningstimer må melde seg på her.

 

Lenke til streaming