Norsk kulturskoleråd inviterer til en spennende dag med fokus på matkultur for barn og unge

bookmark

onsdag 21. mars 2012, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kulturskolerådet

Inngang: Billett

I forbindelse med KULMATprosjektet arrangeres en mindre konferanse for spredning av erfaringer, dialog og debatt. (https://sites.google.com/site/kulmat2011/home)
Konferansen har fokus på barn og unge og matkultur i et vidt perspektiv, som handler både om matkultur og vårt forhold til den, med vekt på kulturskolen, fagets rolle og muligheter, samt erfaringer fra pilotprosjektet.
•    Kultur – er mat kultur? Hører mat til i kulturfeltet? Matens plass i Den norske kulturdefinisjonen
•    Erfaring – kommunenes erfaringer i KUL-MATprosjektet
•    Inspirasjon – Nordisk kjøkkenmanifest!
•    Kulturskolen og mat – satsing videre og diskusjon/refleksjon rundt dette.
•    Matkunst – hvordan kan mat og kunst henge sammen?
•    Regjeringens matpolitikk – hvor finnes barn og unge? Hvordan bygges matkultur for fremtiden?

Påmelding her: https://sites.google.com/site/kulmat2011/home/paamelding/paamelding-kulmatkonferanse-mars-2012