Norsk lederforum

bookmark

Earth Charter - Felles verdier for en felles framtid!

mandag 24. oktober 2016, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Faggruppe for Etikk og lederskap, Tekna Oslo avdeling og ALF - Akademiet for lederskapsfilosofi

Inngang: Gratis

Felles verdier er nødvendig for å skape en felles framtid. Earth Charter og FNs menneskerettighetserklæring gir menneskehetens felles verdigrunnlag. Earth Charter støttes av et enstemmig Oslo bystyre, UNESCO og mange andre organisasjoner. Møtets dagsorden:

Etter innledningene blir det samtaler i smågrupper. Vi fortsetter med videre samtaler i plenum.