Norsk på tvers

Norsk på tvers

bookmark

Fagdag om de tverrfaglige temaene i norskfaget

torsdag 31. januar 2019, kl. 10:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis for norsklærere ved ungdomsskole og videregående skole

 

Tre nye tverrfaglige temaer skal inn på tvers av fagene i grunn- og videregående skole. Men hvordan jobber man med disse i norskfaget?

 

Fagbokforlaget inviterer til gratis fagdag for norsklærere i ungdomsskole og videregående skole. Det blir en dag med inspirasjon og gode forslag til hvordan en kan ta i bruk de tverrfaglige temaene i norskundervisningen.

 

Foredrag:

Simon Stranger: Bokbad med forfatteren

Ingvild Berg: «Hvordan få elever til å ytre seg offentlig?»

Jorunn Ø. Nyhus: «Tverrfaglighet i praksis» – konkrete opplegg

Erik Tunstad: «Kritisk tenkning i klasserommet»

Frantz Terje Gregersen: «Dybdelæring i norskfaget – hvorfor og hvordan?»