Norsk Parapsykologisk Selskap 100 år

bookmark

Konferanse fra 9.-11.juni

lørdag 10. juni 2017, kl. 09:30

Sal: Skram

Arrangør: Norsk Parapsykologisk Selskap

Inngang: Billett

Norsk Parapsykologisk Selskap markerer sitt 100-års jubileum med åpen parapsykologisk konferanse fredag 9. juni – søndag 11. juni.

Kl. 09.30 Healing: Forsking og praksis. Hvordan kan man forske på healing?

Jon Mannsåker presenterer forskning på healing og problemer knyttet til forskning, som for eksempel placeboeffekt og begrenset gyldighet av laboratoriestudier. Ingunn Brattlid forteller om kanalisering av spirituell energi. Om varme hender som heler og lindrer, og energi som oppleves oppløftende og bevisstgjørende.

Kl. 10.45 Ganzfeld-telepati. Naturlig ESP tas inn i laboratoriet

Professor Adrian Parker forteller om telepatiforsøk med mottakeren i en våken, endret mental tilstand. Fungerer det? Hva har vi lært gjennom tiårs forskning? Parker vil snakke om metodikk, hvilken type deltakere som deltar og forskere som lykkes. Han vil også drøfte behov for å utvikle nye teorier om paranormale opplevelser.

Arrangement foregår på engelsk. 

 

Kl. 12.00 Prekognisjon – Fra livet til laboratoriet

Professor Caroline Watt presenterer forskning på opplevd evne til å forutse fremtidige hendelser. Om drømmer, advarsler og forutanelser. Kan prekognisjon advare mot katastrofer? Hvilke psykologiske faktorer medvirker i hverdagens prekognitive erfaringer? Hva finner man i laboratorieforsøk?

Arrangementet vil foregå på engelsk.

 

Kl. 14.00 Overlever vi døden? Erfaringer og forskning

Professor Erlendur Haraldsson presenterer forskning på møter med døde, dødsleievisjoner, nær-døden-opplevelser og reinkarnasjonsminner, med vekt på vitenskapelige empiriske metoder. Resultatene tyder på liv etter døden. Haraldsson vil også drøfte styrker og svakheter ved de vitenskapelige funnene.

Arrangementet vil foregå på engelsk. 

 

Kl. 15.15 Fysikk og bevissthet. Kvantefysikk og ikke-lokalt sinn

Ikke-lokale fenomener begrenses ikke av rom, tid eller kausalitet. Chief scientist Dean Radin forklarer at paranormale fenomener også synes å ha disse egenskapene, og vil diskutere forsøk på mulige sammenhenger mellom kvantemekanikk og PSI.

Arrangmentet vil foregå på engelsk.

 

Kl. 16.00 Det ubevisste og PSI – Paranormale påvirkninger

Analyser av spontane paranormale fenomener tyder på at de ofte kan karakteriseres som ubevisste prosesser som dirigerer atferd eller beslutninger. Professor Chris Roe forteller om hvordan forsøk for å oppdage slike tilfeller gjennomføres og om hvilke resultater som er oppnådd.

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Enkeltforedrag koster 100,-. For deltakelse på hele konferansen inkl. lunsj: kr. 1200,-. Se www.parapsykologi.no for påmelding.