Metabolisk poesi i ei antroposentrisk tid

bookmark

Foredrag ved Adam Dickinson

lørdag 20. oktober 2018, kl. 15:00 til kl. 15:45

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Inngang: Gratis

Adam Dickinson testa mikrobiotikk og kjemi på eigen kropp, studerte korleis det utvendige skildrar det innvendige, og skreiv diktsamlinga Anatomic, om bakterier, forureining og det antroposentriske. I dette framlegget vil han gjere greie for sjangeren han har skapt seg, metabolisk poesi, og lese frå den nye boka si.

 

ADAM DICKINSON (CA) jobbar i grenselandet mellom poesi og vitskap, og fekk for boka The Polymers fleire av dei store, kanadiske litteraturprisane.