Kva er krig?

bookmark

lørdag 12. oktober 2019, kl. 14:00 til kl. 14:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk Sakprosafestival

Inngang: Gratis

Basert på den moderne faktaklassikaren Hva er krig vil Øyvind Østerud halde eit foredrag om krigar før og no.

NB! Merk varigheita. Det som står i det trykte programmet er feil. Dette er det rette tidspunktet!