HVEM EIER RUSSLANDS HISTORIE?

Hvem eier Russlands historie?

bookmark

Norsk sakprosafestival 2021

lørdag 23. oktober 2021, kl. 14:00 til kl. 15:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: NFFO

Inngang: Gratis

Tegneserien Olga Lavrentjevas Survilo

– mormors historie om livet under Stalin utkom på det russiske forlaget Bumkniga i 2019 og ble gitt ut på norsk av Strand forlag i 2020. Survilo gjengir Lavrentjevas mormors fortelling om en oppvekst i Leningrad på 1930-tallet, med en far som blir arrestert under Stalins utrenskninger. Den skildrer i tillegg den nesten tre år lange beleiringen av Leningrad under den annen verdenskrig, der omlag en million mennesker omkom.

Hovedpersonen Valentina Survilo opplever undertrykkelse og utrenskning på nært hold, og barnebarnet Olgas gjenfortelling i ekspressive tegninger og sobert svart/hvitt gir oss muligheten til å leve oss inn i en families skjebne under en turbulent tidsepoke. Dette er en fortelling som kolliderer med Russlands offisielle versjon av 1930-tallet og krigshistorien: De siste årene har russiske myndigheter forsøkt å tone ned historiene om undertrykkelse og forfølgelse av politiske dissidenter, og dyrket heltefortellingene fra «Den store fedrelandskrigen» der et samlet sovjetisk folk reddet verden fra nazismen.

På hvilken måte kan sakprosategneserier bidra til å få fram nyanser i historien? På hvilken måte kan en tegneseriebok som Survilo bidra til å gi oss forståelse for menneskeligheten i det historiske dramaet som utspilte seg i Leningrad
i 1930-og 40-årene? Hvorfor er det så viktig for russiske myndigheter å ha eierskap til landets nære historie? Er det fare for at nyansene forsvinner når den offisielle historien kun legger vekt på heltefortellinger?

I panelet:

Håkon Strand fra Strand forlag, som har gitt ut Olga Lavrentjevas Survilo på norsk

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, med Russland om et at sine spesialfelt

Samtaleleder er Kristian Krohg-Sørensen, som selv er tegneserieskaper og blant annet har gitt ut “Den russiske revolusjonen”.