Jeg skulle si storm!

Jeg skulle si storm!

bookmark

Pia Maria Roll og Ali Esbati om Ways of seeing.

lørdag 29. oktober 2022, kl. 14:30 til kl. 14:50

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Norsk Sakprosafestival

Inngang: Gratis - Ingen påmelding

“Ways of Seeing”, som hadde premiere 21. november 2018 på Black Box teaters hovedscene, er etterkrigstidas mest omtalte teaterstykke.

Hvordan kunne en teaterforestilling skapt av en liten gruppe eksperimentelle kunstnere utløse en justisministers avgang, refs fra statsministeren og toppolitikere som anklaget kunstnerne for å inspirere til terror?

I denne boka er en rekke ulike aktører innen juss, kunst, internasjonal politikk og rettighetskamp invitert til å reflektere videre over denne spektakulære historiske hendelsen. Vi får en gjennomgang av hendelsesforløpet og refleksjoner over hva forestillingen faktisk iscenesatte.