VÅRE STEMMER : TORTUROVERLEVEREFoto: Fin Serck-Hansen

VÅRE STEMMER : TORTUROVERLEVERE

bookmark

Hver dag blir mennesker utsatt for tortur!

lørdag 29. oktober 2022, kl. 18:15 til kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Sakprosafestival

Inngang: Gratis

Flere tusen torturoverlevere lever sine liv i Norge, og altfor mange av disse mottar ikke den hjelpen og den støtten de burde fått. På verdensbasis utgjør denne gruppen flere millioner mennesker. Tortur avsetter fysiske spor på kroppen, men det er de usynlige sporene som er det mest krevende å leve videre med. Og som gjør torturoverleverne utsatte og usynlige i samfunnet.

I boken, VÅRE STEMMER : TORTUROVERLEVERE, møter vi stemmene til 22 torturoverlevere i Norge, som hver for seg og samlet gir oss innsikt i hvor komplekst og vanskelig det er å pusle et liv sammen igjen etter at noen har forsøkt å ødelegge det.

En samtale mellom Morten Borgersen, Birgit Nanki Johanne Lie og Bheki Dlamini