Norsk +

Norsk +

bookmark

Identitet i det flerkulturelle Norge

torsdag 15. februar 2018, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Psykologistudenter Uten Grenser Oslo

Inngang: Gratis

Psykologistudenter Uten Grenser Oslo har invitert eksperter og fagfolk til å diskutere temaene identitet og tilhørighet i det flerkulturelle Norge.

Hvem bestemmer hvem som er norsk? Hvem setter rammene for den offentlige samtalen om identitet? Hvordan formes nasjoner som følge av økt mangfold? Hvordan kan identiteten preges av en krysskulturell oppvekst? Hvor hører man hjemme når man har oppvokst med flere kulturer?

Arrangementet vil innledes med slampoesi av Nordic Black Theatre. Deretter følger tre korte foredrag, pause og til slutt en lengre panelsamtale der det også vil bli anledning for tilhørerne å komme med spørsmål.

Konferansier Mori Diakite har master i filosofi, er styreleder i Landsforeningen mot Rasisme og medforfatter av boka Skal liksom liksom-passet ditt bety noe?
Marta Bivand Erdal er forsker ved PRIO med interesse for temaer som tilhørighet og mangfold. Hun har blant annet ledet forskningsprosjektet Negotiating the Nation: Implications of Ethnic and Religious Diversity for National Identity.
Salman Türken har en doktorgrad i psykologi fra UiO. Han har blant annet forsket på psykologiske effekter av globalisering, integrering og global identitet.
Lill Salole har master i psykologi og er forfatter av boken Identitet og tilhørighet. Hun er særlig opptatt av interkulturell forståelse og ressurser i en krysskulturell bakgrunn.

Psykologistudenter Uten Grenser (PUG) ønsker å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse, og tydeliggjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer.