Norske interesser i utlandet: Idealist, imperialist eller realist?

bookmark

Heldagskonferanse

fredag 28. oktober 2011, kl. 09:00

Sal: Nedjma og Kverneland

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Inngang: Gratis

Oljesandsprodusent og klimaflinkis. Bistandgigant og næringseksportør. Fredsmekler og militærintervensjonist. Statlig eier uten eierskap.Hvordan henger alt dette sammen? Hva er norsk utenrikspolitikk, og hvor skal vi? Hva er de sosiale bevegelsenes rolle?

Meld deg på til globalisering@globalisering.no innen 20. oktober for å få lunsj.

PROGRAM

09.00-10.30 i Nedjma, 3. etg: Hvor solidarisk er Norge i praksis?
Det offisielle Norge har et selvbilde som er preget av humanisme, bistand og solidaritet, der Norge er en støttespiller for land i Sør og en forkjemper for utvikling og klimaløsninger. Men hvor solidarisk er Norge i praksis? Er det riktigere å si at Norge er blitt en imperialistmakt? Og hvor rød og grønn er ei rød/grønn regjering i et globalt perspektiv?

Innledere:
Elin Enge, Utviklingspolitisk rådgiver i Forum for Utvikling og Miljø (møteleder)
Tore Linné Eriksen, Historiker og professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
Laila Gustavsen, Stortingets Utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet
Siri Meling, Stortingets Miljø og Energikomite 1. nestleder, Høyre

11.00-12.30 i Nedjma, 3. etg: Norge: Klimaforkjemper eller klimaversting? Statoils engasjement i oljesand.
Det norske selskapet Statoil har i løpet av få tiår blitt et multinasjonalt konsern. Selskapet står for milliarder av kroner til statskassen som blir forvaltet gjennom velferd til gode for nasjonen. Men på hvilken bekostning? Oljesandprosjektet til Statoil har vært omdiskutert. Veier de økonomiske verdiene vi får igjen opp for forurensingen og inngrepene i naturen som blir gjort med utvinningsmetoden? Går det på tvers av interessene til nordmenn, som tross alt er de største eierne?

Innledere:
Ingrid Wergeland, Utreder i Manifest Analyse (møteleder)
Rasmus Hansson, Leder av WWF Norge
Bård Glad Pedersen, Informasjonssjef i Statoil
Frank Aarebrot, Professor Universitetet i Bergen
Helge Ryggvik, Forsker Universitetet i Oslo

11.00-12.30 i Kvernerland, 2. etg: Yaras grønne revolusjon – Den beste formen for jordbruksutvikling?
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har ved flere anledninger rost det verdensledende norske kunstgjødselselskapet Yara, for deres jobb med å fremme en ny grønn revolusjon i Afrika. Moderniseringsparadigmet innenfor jordbruket, som Yara forfekter, har imidlertid blitt kritisert av såvel bonde- som miljøorganisasjoner. Det er grunn til å stille spørsmål med om strategien er tilpasset norsk næringslivs behov, snarere enn landbruksutvikling i sør. I hvor stor grad er norske myndigheter påvirket av Yaras økonomiske interesser? Er det andre måter å modernisere jordbruket i u-land på, enn å øke bruken av eksterne innsatsfaktorer som kunstgjødsel og sprøytemidler?

Innledere:
Espen Løkeland Stai, Journalist og forfatter
Kristin Kjære, Daglig leder, Fian Norge
Mette Masst, Fagdirektør, UD

13.30-15.00 i Nedjma, 3. etg: Fra ”Battle of Seattle” til eurokrise. Hvorfor trenger vi sosiale bevegelser i dag?
Dette seminaret er startskuddet for en ny debatt om hvor de sosiale bevegelsene i Norge er på vei, og hvilken rolle de kan spille i fremtiden. Norges sosiale forum vil stimulere til debatt for å finne frem til hvilke nye retninger vi ønsker å ta forumet og samtidig fokusere på hvilke nye grupper som kan se seg tjent med å delta.Hva er sosiale bevegelsers historie og hvordan er deres situasjon blitt i Europa etter finanskrisen? Historiker Idar Helle kommer for å fortelle om bakgrunnen til sosiale bevegelser i Europa og problematiserer organiseringen på 2000-tallet. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss fra sosiale forum fra andre deler av verden? Hilde Loftesnes Nylen, tidligere medlem i Attacs internasjonale utvalg og faglig politisk sekretær i Nei til EU forteller om erfaringene fra mobiliseringen av sosiale bevegelser gjennom European social forum (ESF). Disse spørsmålene vil også være utgangspunktet for den etterfølgende debatten. Vel møtt!

Innledere:
Elin Rutle, Rødt (møteleder)
Idar Helle, Forum for Samtidshistorie, UiO
Hilde Loftesnes Nylén, Nei til EU
Christopher Birknes, Industri og Energi