Norske posisjoner frem mot NATO-toppmøtet

bookmark

Frokostseminar med Børge Brende og Ine Eriksen Søreide

fredag 29. august 2014, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité i samarbeid med Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet

Inngang: Gratis

Børge Brende – utenriksminister
Ine Eriksen Søreide – forsvarsminister

vil innlede om:
«Norske posisjoner frem mot NATO-toppmøtet 4. og 5. september»

Panel:
utenriksminister Børge Brende
forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
førsteamanuensis Geir Flikke (UiO)
generalsekretær Kate Hansen Bundt (DNAK)

Moderator: Christian Borch  

Påmelding sendes til seminar@dnak.org eller på telefon 22 40 36 00 innen onsdag 27. august.