Norske prioriteringer før NATO-toppmøtet

bookmark

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til debatt

fredag 24. juni 2016, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet i samarbeid med Den norske Atlanterhavskomité

Inngang: Gratis

I juli samles stats- og regjeringssjefene i NATO til toppmøte i Warszawa. I forkant av dette inviterer utenriksminister Børge Brende

og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til frokostmøte 24. juni kl. 08.00 for å presentere norske prioriteringer og diskutere aktuelle

NATO-spørsmål.

 

Russlands ulovlige anneksjon av Krim, krigen i Syria og oppblomstringen av ekstreme grupper i Midtøsten og Nord-Afrika, økt

migrasjon og terrorangrep i hjertet av Europa – verden er urolig og sikkerhetsutfordringene blir flere. NATOs evne til å

tilpasse seg og svare på nye utfordringer er viktig. Toppmøtet skal gjøre opp status for dette og vedta nye tiltak som gjør alliansen

 

I tillegg til de to ministrene deltar Kate Hansen Bundt, generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité og Per Martin Norheim-

Martinsen, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, i panelet. Ordstyrer er Yama Wolasmal fra TV2.

 

Møtet er gratis og åpent for alle. Lett servering.

 

Debatten sendes på regjeringen.no/nett-tv og er en del av Regjeringens Veivalg-prosjekt.

Nettadresse til arrangør: Regjeringen.no og Den norske Atlanterhavskomité. Se også informasjon om arrangementet på Facebook.

 

Bildetekst/kreditering: Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i samtaler under toppmøtet i Wales i 2014 (foto: Marita I. Wangberg/FD).