Veien videre for NATOs "out-of-area"-deltakelseU.S. Army Staff Sgt. Derek Renaud, 34, of Angola, New York, looks on as an Afghan national army soldier tries zeroing his weapon at Kabul Military Training Center, March 17. Renaud, officer in charge of the range during qualification and zeroing of M16s, mentors ANA recruits as they learn to use their new M16s. He's a member of the Camp Alamo Mentor Group's Basic Warrior Training branch. Photo by Guy Volb

Norske soldaters rolle i sårbare stater

bookmark

Gapet mellom erfaring, policy og forskning

tirsdag 14. januar 2020, kl. 08:45 til kl. 16:00

Sal: Skram

Arrangør: PRIO og Forsvarets høgskole

Inngang: Gratis med påmelding

Dette seminaret kombinerer erfaring og akademisk kunnskap i en åpen og bred diskusjon om norske retningslinjer for militære deployeringer til skjøre stater. Siden 2002 har kontingenter fra det norske forsvaret kontinuerlig blitt sendt til krigsområder i Afghanistan, Syria og Irak. Disse bidragene har vært en del av Vestens respons på forskjellige terrorangrep, opprør og organisert kriminalitet. Det er mindre kjent hva soldatene faktisk gjør når de er «der nede», hvilke hindringer de møter og hvilke resultater de oppnår.

Hovedaktiviteten til deployert personell fra både konvensjonelle enheter og spesialstyrkene er opplæring av lokale sikkerhetsstyrker. Det overordnede målet er å gi disse styrkene kapasitet til å håndtere sine egne sikkerhetsproblemer. Virksomheten til norske soldater har blitt vurdert til å være av høy kvalitet, men disse opplæringsprogrammene er krevende, farlige og kan også ha negative uforutsette konsekvenser.

PRIO og Krigsskolen samarbeider om et forskningsprogram om militær kapasitetsbygging. Til dette seminaret har vi invitert politikere, akademikere og militære. Pprogrammet inneholder diskusjoner mellom militært personell og politikere, hjelpearbeidere med bred erfaring fra organisering og implementering av assistanse, samt forskere som har årelang erfaring med å studere hjelpearbeid i skårbare stater i Afrika, Midtøsten og Sentral-Asia.

Diskusjonene vil ha tre brede emner relatert til militær kapasitetsbygging utført av Norge og sammenlignbare stater:

  • den kulturelle faktoren (opplevelser, erfaringer og trening før deployering)
  • muligheter og utfordringer for små stater
  • risikoer og dilemmaer

Arrangementet foregår på engelsk.