Norskeksamen i endringFoto: Milford

FULLT: Norskeksamen i endring

bookmark

LNU inviterer til debatt

torsdag 26. august 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et) og Digitalt

Arrangør: Landslaget for norskundervisning (LNU)

Inngang: LNU-medlemmer melder seg på ved å sende en e-post til lnu@norskundervisning.no innen 16. august. Begrenset antall plasser. Billettsalget for ikke-medlemmer åpnes 17. august. NB! Årsmedlemskap i LNU koster kr. 445,-. Meld deg inn på norskundervisning.no.

Hva vil vi egentlig med skriftlig eksamen i norsk? Er dagens eksamensform god som den er, eller bør den endres, og i så fall hvordan?

I kjølvannet av nye læreplaner (fagfornyelsen) følger nye eksamener. Eksamensutformingen tilknyttet fagfornyelsen vekker stort engasjement, og denne kvelden legger Landslaget for norskundervisning (LNU) til rette for en grundig debatt om den tradisjonsrike skriftlige avgangseksamen i norsk hovedmål og sidemål. Første innleder er Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, og ansvarlig for utformingen av ny norskeksamen. Andre innleder er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO), Jonas Bakken, som var sentral i utformingen av norsklæreplanen i fagfornyelsen. Deretter åpner vi for en engasjert paneldebatt med følgende deltagere: Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Marte Blikstad-Balas, professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO), Liv Cathrine Krogh, norsklektor ved Horten vgs, og Torgeir Dimmen, instituttleder ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Debatten ledes av Aslaug Fodstad Gourvennec, tidligere styreleder i LNU og postdoktor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Velkommen!

Program:

18.00-18.30: Innledende innlegg ved Gustaf B. Skar og Jonas Bakken

18.30-19.10: Paneldebatt, del 1, overordnet om avgangseksamen i norsk skriftlig

19.10-19.30: Pause

19.30-20.00: Paneldebatt, del 2, om eksamen i sidemålet

Lenke til strømming kommer snart. 

Arrangementet er nå fullt, men vil være mulig å følge via strømming.