NORSKOGs Skogforum

bookmark

Innlegg og spørsmål til endringer i skogbruket

torsdag 30. mars 2017, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: NORSKOG

Inngang: Gratis

Tema for møtet: 

  • Skatteendringer for skogbruket
  • Tømmer og marked
  • Næringspolitiske saker

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål. 

Påmelding til firmapost@norskog.no