Aktiv dødshjelp. Pro et Contra

bookmark

Boklansering med Norunn Kosberg

onsdag 21. mars 2018, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag og Humanist forlag

Inngang: Gratis

Skal helsevesenet bistå med å avslutte livet til pasienter som lider og ønsker å dø?

Enkelte er overbevist om at aktiv dødshjelp bør tilbys også i Norge, mens andre mener at disse pasientene egentlig trenger bedre omsorg og pleie. De to partene står langt fra hverandre, selv om begge har samme mål: Å gi mennesker en god avslutning på livet.

Både forbud og legalisering vil ha omkostninger. Så lenge vi har et forbud mot aktiv dødshjelp i Norge, må vi også regne med å få høre historier om mennesker som ikke kan hjelpes og som vil måtte dø med store lidelser. Men er det nok til at vi bør få en lovendring, med alt det kan føre med seg av ukjente negative konsekvenser?

Aktiv dødshjelp. Pro et contra av Norunn Kosberg gir en innføring i eutanasi og assistert selvmord med en gjennomgang av de viktigste argumentene for og imot.

Program:
Introduksjon til temaet ved forfatter Norunn Kosberg
Debatt med lege og forsker i medisinsk etikk Morten Magelssen, lege Andreas Wahl Blomkvist og forfatter og foredragsholder Gunn Hild Lem.
Ordstyrer: Kirsti Bergh, redaktør i Fri Tanke.

Arrangementet er et samarbeid mellom Humanist forlag og Human-Etisk Forbund Oslo. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!