NOS-café: Påvirker grupper i arbeidslivet individers helse?

bookmark

Studie fra en større svensk produksjonsbedrift

mandag 28. april 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap

Inngang: Gratis

Før NOS-café avholder Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap årsmøte for medlemmer fra kl. 17.00.

Innleder på NOS-café: Jon Erik Børresen

Data fra to EU finansierte studier fra 2013 viser at grupper (n= 300, arbeidsgrupper og ledergrupper) som er velutviklet og effektive har medlemmer som er mer fornøyde med jobben sin, de føler de mestrer jobben bedre, de opplever mindre stress og er mindre emosjonelt utmattet enn grupper som ikke er så effektive og velutviklet.

Om foredragsholderen:
Jon Erik Børresen er utdannet organisasjonspsykolog fra Oslo og spesialist i Arbeids- og Organisasjonspsykologi. Han har jobbet mange år i Sverige og da spesielt mot Volvo Cars som har 25 000 ansatte og har sitt hovedkontor i Gøteborg. Jon Erik har vært knyttet til bedriftshelsetjenesten der i ca. 10 år og har jobbet med ledere, ledergrupper og arbeidsgrupper på alle nivåer. 

Børresen vil på denne NOS-cafeen fortelle om sine erfaringer fra en av verdens tøffeste bransjer, personbilindustrien. Han var leder for et 2-årig nasjonalt EU-prosjekt der han jobbet med 40 ledergrupper og gjorde målinger på 136 team med GDQ, Group Development Questionnaire. Data fra dette EU prosjektet blir presentert på møtet.

Hver café starter med et faglig innlegg. Deretter er det satt av rikelig med tid til diskusjoner i smågrupper og i plenum. NOS-café er ment å være en uformell arena for faglige diskusjoner, utveksling av bransjeerfaringer, samt et sted hvor man kan møte gamle og nye venner som arbeider med organisasjonspsykologi.

Ta med kollegaer, medstudenter og venner til en hyggelig kveld med oss!