Ny debatt

bookmark

Integrering uten religion?

torsdag 14. april 2011, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I de offentlige debattene om integrering har temaet religion vært sterkt til stede. Både kritikere og forsvarere av dagens integreringsmodell har tidvis vektlagt religionens rolle i integreringen. Hvor avgjørende er religionens plass i diskusjonene om integrering i Norge? Er religionskritikk i integreringsdiskusjoner en hemsko på en god integrasjon i vårt samfunn? Eller skal man ta helt avstand fra religionens plass i integreringsdebatter og heller vektlegge andre temaer?

I Litteraturhuset serie «Ny debatt» er temaet denne gangen integrering, og vi inviterer aktuelle aktører innen miljøet og deg til å delta i debatten der både religion og andre temaer ses i sammenheng med den norske integreringen.

Panel:
Zakaria Saaliti, Ung Muslim
Mubin Kapur, Oslo Unge Høyre
Dan-Raoul Husebø Miranda, Humanistisk Ungdom
Yvan Bayisabe, Ungdomsfabrikken
Iffit Qureshi, Skribent

Ordstyrer: Steinar Ims

«Ny debatt» er Litteraturhusets debattserie av og for ungdom.