Ny debatt

bookmark

Superland eller pinglestat?

torsdag 15. mars 2012, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Kan Norge bidra til å utrydde sult? Og vil vi egentlig nok, eller er vi for opptatt av å skaffe biff og smør til eget bord?

I 2050 kommer vi til å være ni milliarder mennesker, og allerede i dag lever historisk mange i sult. Hvert syvende menneske på kloden har ikke god nok tilgang på mat, og det ligger ikke uten videre an til å bli bedre i framtiden. Hva skal egentlig til for at alle i verden skal kunne spise seg mette? Ifølge den nye landbruksmeldingen tar Norge matsikkerhet på alvor, men hvilke konkrete virkemidler har den å komme med? Hvilke tiltak bør iverksettes og hvilken rolle kan Norge spille i den store sammenhengen?

Denne kvelden prøver vi å trekke de lange linjene både over landegrenser og framover i tid. Hvordan blir resten av verden påvirket av norsk landbrukspolitikk? Gjør vi nok i arbeidet for å oppnå matsikkerhet? Hva kan Norge gjøre for å arbeide for bedre tilgang på mat internasjonalt? Hva slags jordbruk kan både være miljømessig og økonomisk bærekraftig, og samtidig sikre mat til jordens befolkning? Må vi satse mer på økologisk landbruk og mer alternative løsninger, eller ligger svaret i mer intensivering og økt produksjon? Og er vi også nødt til å gjøre noe med vårt eget forbruk? 

Panel:
Elin Ersdal (Norfund – Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland)
Kristin Kjæret (FIAN – FoodFirst Information and Action Network)
Ane Kismul (Senterpartiet, politisk rådgiver for landbruksministeren)
Ordstyrer: Heidi Lundeberg

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Guro von Germeten

Etter debatten er vi så heldige at vi får besøk av jenta med det røde trekkspillet! Kate Bush på Piaf-piller, en kvinnelig Tom Waits eller Kurt Weills oldebarn? Kjært barn har mange navn! Guro von Germeten har gitt ut albumet "Bad Dreams and Good Nightmares" og spilt en hel drøss konserter. Neste album kommer til sommeren, men før det får du høre noen smakebiter i Kjelleren på Ny debatt.

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av  Litteraturhuset og BURO (barne- og ungdomsrådet i Oslo) – denne gangen i samarbeid med Spire.