Ny debatt

bookmark

Om skeiv teori

torsdag 7. juni 2012, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Harald Eias «Hjernevask» satte spørsmålstegn ved mye av grunnlaget for såkalt skeiv teori. I debatten som fulgte, har forskere i skeiv-teori-miljøet måttet forsvare og begrunne sin forskning. Er skeiv teori utilgjengelig og ubrukelig eller et nyttig analyseverktøy? Skeiv Ungdom har de siste årene hentet mye inspirasjon fra skeiv teori. I denne debatten ser vi nærmere på brukbarheten av begrepene som brukes innenfor denne teoretiske tradisjonen.

Innledninger:
Hva er skeiv teori? Litt om historien bak. v/Ellen Mortensen
Hvordan har Skeiv Ungdom tatt i bruk skeiv teori? v/ Åshild Marie Vige

Panel:
Ellen Mortensen (dr. philos og prof. Litteraturvitenskap)
Tina Maria Saeteraas Stoum (mastergradstudent i tverrfaglig kjønnsforskning)
Luca Dalen Espseth (styremedlem i Skeiv ungdom, transperson og blogger)
Arve Andersen (tidligere leder av LLH Rogaland, homoaktivist)

Ordstyrer: Hans Heen Sikkeland (Leder i LLH OA)

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

«Ny debatt» er Litteraturhusets debattserie av og for ungdom og arrangeres denne gangen i samarbeid med BURO og Skeiv Ungdom.