Ny debatt

bookmark

Frafall på yrkesfag

torsdag 20. september 2012, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva er årsaken til frafallet på yrkesfaglig linje i videregående skole, og hvordan bekjemper vi best dette problemet? Er fagenes status for lav? Er man flink nok til å formidle til elevene hvor viktige fagene er, og må stipendene økes for at motivasjonen skal holde helt fram? Ny debatt setter denne kvelden fokus på frafallet ved yrkesfaglige linjer i videregående opplæring og forsøker å finne fram til tiltak som kan hjelpe.

Panel: 
Harald Høyem (leder, Senterungdommen Oslo)
Mina Finstad Berg (general sek, SU)
Martin Bekkelien (leder, Unge Venstre Oslo)
Vegard Wennesland (leder, AUF Oslo)
Herman Gjeitanger (leder, FpU Oslo)
Axel Fjeldavli (leder, Elevorganisasjonen)
Phillip André Charles (Unge Høyre)
Tore Storehaug (KrFU)
Ordstyrer: Sigve Indregard (Elev- og lærlingombud i Oslo)

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Etter debatten kommer Jenny Moe for å spille et par låter for oss. www.jennymoe.com 

«Ny debatt» er Litteraturhusets debattserie av og for ungdom og arrangeres denne gangen i samarbeid med BURO og Elevorganisasjonen.