Ny debatt

Ny debatt

bookmark

Skal kirken være politisk?

torsdag 25. januar 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset, UngOrg og OKSF (Oslo Kristelige Studentforbund)

Inngang: Gratis

Norges største trossamfunn er ikke som før. I dag holder biskoper 1. mai-taler, og kirken engasjerer seg i kampen for flyktninger, mot fattigdom og oljeutvinning. «Kirken er gjennomsyret sosialistisk», mener statsråd Sylvi Listhaug. «Kirken har alltid vært politisk», kontrer Oslo-biskop Kari Veiteberg. Men hvorfor bryr kirken seg med politikk? Bør Norges største trossamfunn engasjere seg politisk mot landets valgte regjering? Og blir kirken mindre åpen når den velger side i politiske saker?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med OKSF (Oslo Kristelige Studentforbund).

Panel:
Freddy André Øvstegård (SV).
Stefan Heggelund (H)
Olaus Trygve Bjuland (Krfu)

Ordstyrar:
Birte Nordahl (Stipendiat ved  Det teologiske fakultet)