Ny debatt

bookmark

Musikalske forbilder

torsdag 1. november 2012, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Det er skjevere balanse mellom kvinner og menn i musikkbransjen enn i de fleste andre bransjer i Norge. Hvorfor det, og hvor viktig er kvinnelige forbilder for den videre rekrutteringen av kvinner? Hva fikk kvinnelige musikere, bookingagenter, lydteknikere og produsenter til å begynne? Hadde de kvinnelige forbilder, og hvor viktige var disse? Og hvordan ser de på disse forbildene i dag?
 

Panel:
Anita Halmøy Wisløff (bookingagent i Atomic Soul)
Marit Karlsen (grunnlegger og daglig leder av TrustMe Records)
Kristina Ringvold (lydtekniker)
Hanne Hukkelberg (artist)
Ordstyrer: Kristin Danielsen (direktør i MIC)

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Etter debatten får vi storfint musikalsk besøk når Hanne Hukkelberg flytter seg fra panelet til scenen. Musikalsk beveger Hanne seg i grenselandet mellom pop, jazz og kunst rock og hun er kjent for å spille et utall instrumenter. Hanne har fem album på nakken og et stort internasjonalt publikum. Vi har gåsegud allerede!
http://www.hannehukkelberg.com/

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset, denne gangen i samarbeid med Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) og AKKS.