Ny debatt

bookmark

Asylbarna i media

torsdag 21. mars 2013, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Asylbarnas situasjon diskuteres i alle kanaler. Er media oppmerksomme på hvordan dette oppleves av de barna det handler om? Tar journalistene de nødvendige hensyn når de utformer materiell til TV, radio og aviser, eller burde dekningen vært annerledes ettersom det er barn i en sårbar situasjon man tar for seg? Og hva gjør egentlig all medieoppmerksomheten med disse barna?

Panel:
Munir Jaber (leder i AUF Oslo)
Andrea Sjøvoll (leder i PRESS)
Eira Lie Jor (sentralstyremedlem i SU)
Tristan Dupre (sentralstyremedlem i FpU)
Yvonne Ruyter (styremedlem i Oslo Unge Venstre)
Jenny Dahl Bakken (antirasistisk ansvarlig i Rød Ungdom)
Hanne Marie Pedersen-Eriksen (fylkesleder for Buskerud KrFU)
Syver Zachariassen (organisatorisk nestleder i Oslo Senterungdom)
Ordstyrer: Anne Helene Hauge (Barn på flukt-ansvarlig i PRESS)

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset, denne gangen i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) og Oslo Press.