Ny debatt

bookmark

Hvordan forebygge ungt rusmisbruk?

torsdag 23. mai 2013, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I hvor stor grad er et velfungerende nettverk av gode venner og familie nok til å forebygge ungt rusmisbruk? Og hvor ligger det kollektive ansvaret i samfunnet? Er det skoler, fritidsklubber eller andre fritidsaktører? Hvis det stemmer at ca 90 % av ungdom er imot narkotika burde vel alle forebyggingsstrategier legge vekt på at ungdom kan bevare denne rusgiftmotstanden – spesielt i et samfunn der sterke makt-, kapital- og mediakrefter blir mer og mer rusliberale. Hvordan kan man få økt fokuset på positive motkulturer og rusfrie arenaer for ungdommer og hvor ble det forresten av folkebevegelsen mot hasj?

Nok en gang gjøres det klart for Ny debatt, en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset, denne gangen i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) og Ungdom mot narkotika.

Panel:
Dag Endal (internasjonal programkoordinator, FORUT)
Benedicte Wiik (styreleder, Ungdom mot narkotika)
Simen Eriksen (leder, Akershus Unge Venstre)
Cecilia Dinardi (driftsansvarlig, Unge Duer)
Ordstyrer: Kaia Lindahl

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen. Gratis inngang og fri aldersgrense!

FOTO: Sxc.hu