Ny debatt

bookmark

Stemmer som ikke kan høres

torsdag 24. oktober 2013, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I Norge feirer vi 100 år med stemmerett for alle, og stemmeretten er selve kjernen i demokratiet. Like fullt er det stemmer i Norge som ofte ikke høres så godt. I «Ny debatt» denne gangen settes det  søkelys på levekår for barn og unge på asylmottak i Norge. Har unge asylsøkere tilfredsstillende oppvekstvilkår i Norge i dag? Barn og unge som søker asyl er i en sårbar livssituasjon. Begrenset fritidstilbud, mangelen på rett til videregående opplæring og utilfredsstillende omsorgstilbud er ofte kritisert, særlig for de som kommer alene.

Denne kvelden skal vi lytte til stemmer som ofte ikke høres så godt. Det legges opp til samtale med tidligere asylsøkere om deres opplevelse av å komme til Norge. Deretter innleder Redd Barna om dagens situasjon på mottak med påfølgende paneldiskusjon om hvordan vi kan bedre levekår for unge i mottak. Hvilke tiltak skal til for å sikre gode og trygge oppvekstvilkår?

Program for kvelden:
Charlott Nordström, leder i Røde Kors Ungdom, ønsker velkommen
– Redd Barna, ved Tirill Sjøvoll, introduserer deres rapport, ”En alvorlig stor melding”
– Samtale med Ali Watti og Halat Hassan Mohammad om deres opplevelser av hverdagen på mottak.
– Panelsamtale med Kirsti Wikstrøm, fagleder Hvalstad transittmottak, Marianne Borgen, representant fra SV og Ida K. Berg-Johnsen, representant fra Høyre
Ordstyrer: Mina Moghadam, politisk nestleder i Røde Kors Ungdom

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Gratis inngang og fri aldersgrense!

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Røde Kors Ungdom.

Følg arrangementet på facebook her