Ny debatt

bookmark

Atomtrusselen

torsdag 21. november 2013, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva hindrer norske politikere i å gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen? Tar de atomtrusselen tilstrekkelig på alvor? Og henger norske politikere med i tiden, eller er argumenter og perspektiver som brukes mot et atomvåpenforbud gått ut på dato? «Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom, og denne torsdagen utfordres politikerne til å flagge standpunkt i diskusjonen om et mulig internasjonalt atomvåpenforbud.

Panel:
Marielle Leraand, nestleder Rødt
Kåre Simensen, medlem utenriks- og forsvarskomiteen Ap
Morten Edvardsen, fylkesleder Oslo SP
Andrew Kroglund, leder utenrikspolitisk utvalg MdG
Regina Nargis Alexandrova, Høyres stortingsgruppe

Ordstyrer: Magnus Nystrand, ICAN Norge

For mer info/oppdatering se facebook-eventen her 

Debatten arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom.

FOTO: Corbis. Rettighetene kjøpt av Norsk Folkehjelp. Viser Nagasaki etter bomben, 1945.