Ny debatt

bookmark

Hvordan motivere til skolegang?

torsdag 30. januar 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Er det gode venner som skal til, flinke lærere eller mer praktiske fag? Hvordan er det for Oslo-elevene å gå på skole, og når er det de mister lysten til å møte opp? En ny rapport foreligger, utarbeidet av UngOrg på oppdrag fra Oslo kommune. Nå er det på tide å debattere funnene og diskutere gode tiltak så flere av Oslo-elevene fullfører det studieløpet de begynner på!

Panel:
Agnes Viljugrein (skoleelev og forfatter av kronikken: Elevene som sliter)
Per Anders Langerød (Ap, kultur og utdanningskomiteen)…
Sherry Hakimnejad (barnevernspedagog og medgründer i Kompass & co)
Julianne Ferskaug (Venstre, kultur og utdanningskomiteen)
Rahman Chaudry (nestleder Elevorganisasjonen i Oslo)

Se mer på facebook her

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med SUR/UngMed.