Ny debatt

bookmark

Bærekraftig landbruk

torsdag 13. mars 2014, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Norsk landbruk er i dag i stor grad avhengig av importert soya frå Brasil. Kva har det å seie for kvaliteten på norsk fjørkre, kjøt og fisk at det er soya dei et? Og kva er dei sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensane av norsk import av dyrefôr som soya? Ville det ikkje vore betre for alle om dyra hadde ete det som var tilgjengeleg i nærområdet? «Ny debatt» er ein debattserie av og for ungdom som blir arrangert av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonane i Oslo (UngOrg), denne gongen i samarbeid med Spire.

Panel:
Jessica Kathle (Norsk landbrukssamvirke)
Sindre Flø (Felleskjøpet)
Anna Haug, (professor i ernæring ved NMBU)

Ordstyrer: Heidi Lundberg (Latin-Amerika gruppene i Norge – LAG)

FOTO: Sxc.hu