Ny debatt

bookmark

Radikalisering og dialog

torsdag 10. april 2014, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva er radikalisering, og hvordan kan man forhindre utviklingen av ekstreme holdninger blant ungdommer? Er radikalisering kun et uttrykk for en spesifikk religiøs, politisk eller ideologisk overbevisning, eller kan det vel så gjerne være en identitetsmarkør, eller et ungdomsopprør? Og hva når disse holdningene får utslag i voldelige handlinger? Det er klart for ung debatt Litteraturhusets kjeller når vi går tettere på hvorfor unge mennesker radikaliseres, og på hvilken måte dialog kan være et våpen for å bekjempe dette.

Panel:
Yousef Assidiq
(Samfunnsdebattant og skribent)
Lars Gule (Filosof og samfunnsdebattant)
Bjørn Erik Øvrum (Politioverbetjent, Kriminalitetsforebyggende koordinator Oslo politidistrikt)
Sylo Taraku (Generalsekretær i LIM-nettverket)

Ordstyrer: Dan-Raoul Miranda (Humanistisk Ungdom)

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Ung Dialog.