Ny debatt

bookmark

Russetid

torsdag 8. mai 2014, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Er det verdt pengene?

Skolegangen er ferdig, og man markerer at tida som elev er over. Diskusjonen går om hvorvidt eksamen bør legges før eller etter 17. mai, for på den måten å begrense størrelsen på festen. Kanskje bør man også se på om det er mulig å begrense det kommersielle presset russene utsettes for, slik at ikke stadig flere aktører kommer på banen for å melke russemarkedet?

Panel:
Allan Sande
(Sosialantropolog, professor ved UiN)
Gitte Gotteberg (Daglig leder ROK AS)
Eirik Korslund Haukland (PR-ansvarlig i Russens hovedstyre)

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med AUF.