Ny debatt

bookmark

Framtidens Oslo

torsdag 29. januar 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oslo vokser i rekordfart. I løpet av de neste femten årene vil byen ifølge beregninger vokse med mer enn 200 000 mennesker. Oslo ønsker å være en mangfoldig by og klare å favne et bredt spekter av livssyn, meninger og levemåter. Hvordan kan man samtidig sørge for at alle inkluderes i et fellesskap? Og er det egentlig mulig å lage en by der alle føler seg velkomne? Nesten hundre ungdommer var samlet til Ungdomshøring i oktober 2014 og delte da sine meninger og forslag til tiltak rundt temaet «Mangfold». Hvilke av disse kan man enes om å gjennomføre?

I panelet:
Tone Tellevik Dahl (A) – leder for helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre
Saeeda Begum (H) – medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre
Anders Ruud – Avdelingsleder for Oslo-redaksjonen i Aftenposten
Trond Nilsen – «superrektor», tidligere ved Haugerud skole, nå ved Granstangen
Hibaq Farah – representant for ungdommene på høringa

Ordstyrer: Sigurd Log Røren – leder for Sentralt Ungdomsråd

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg)