Ny debatt

bookmark

Minoritetsnavn på arbeidsmarkedet

torsdag 19. mars 2015, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Mennesker med minoritetsnavn har ifølge forskning 25 prosent mindre sjanse for å få jobb enn de med norskklingende navn. Menn er mer utsatt for diskriminering enn kvinner, og det diskrimineres mer i privat enn i offentlig sektor. Hvordan kan vi utfordre «vi»-og-«dem»-tankegangen i arbeidsmarkedet? Hva kan gjøres fra politisk hold? Hva kan innvandrerbefolkningen selv gjøre?

I panelet:
Rowena Teodocio: Leder for Enhet for mangfold og integrering
Akhenaton de Leon: Leder for Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Abdollah Hejab: Enhetsleder ved NAV Frogner
David Aguila: Ungdomsrepresentant i Rådet for innvandrerorganisasjoner

Ordstyrer: Trym Nohr Fjørtoft, Avdelingsleder for UngInfo

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Afghansk Ungdom.