Ny debatt

bookmark

Om voldtekt

torsdag 30. april 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

«Men hun/han sa jo ikke nei.»

Det er russetid, lange lyse netter og høy partyfaktor. Og noen ganger går det galt, overgrepene skjer.

Hvem sitter på makten til å definere hva en voldtekt er? Hvordan kan vi jobbe for å forebygge og forhindre voldtekter og andre seksuelle overgrep? Hvordan kan ungdommer hjelpe hverandre til å ta signaler på alvor, selv i de tilfellene hvor ikke et tydelig nei er uttalt, og hvordan kan man bli flinkere til å sette grenser for seg selv og andre?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonen i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom.

I panelet:
Lisa Arntzen fra Dixi
Daniel Getz fra Reform
Kristin Thue, redaktør av Under Arbeid
Franco Betancur fra Røde Kors Ungdom