Ny debatt

bookmark

Mottaksklassene i osloskolen

torsdag 22. oktober 2015, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

De skal integreres i det norske skoleverket og trenger intensiv språkopplæring og faglig påfyll. Men hvordan går det egentlig med osloskolens mottaksklasser? Får ungdommene den hjelpen og støtten de trenger, eller er det hold i påstanden om at man ikke evner å få disse klassene til å fungere? Hvorfor er det i tilfelle slik, og hvem har ansvar for å endre det?

I PANELET:
Astrid Søgnen, skoledirektør
Vigdis Glømmen fra NAFO
Khamshajiny Gunaratnam fra Arbeiderpartiet
Saida Begum fra Høyre

Debattleder er Rahman Chaudry, leder i Elevorganisasjonen i Oslo

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Elevorganisasjonen.