Ny debatt

bookmark

Ungdom og kroppspress

torsdag 28. januar 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Ungdommer utsettes kontinuerlig for et stort motepress og utseendefokus. Men hvilken reklame er egentlig best på å få ungdommer til å føle seg stygge og mislykka? Hvordan kan presset på ungdommer endres? Hvordan kan vi få reklamen til å fokusere annerledes?

Panel:
Alva Knutsen (SU)
Trym Nikolai Dammen Nikolaisen (RU)
Agnes Viljugrein (AUF)
Randi Flugstad (Sentralt Ungdomsråd)

Ordstyrer:
Anette Celius (Oslo Press)

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Oslo Press.