Ny debatt

bookmark

Om omskjæring

torsdag 3. mars 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Omskjæring av guttebarn er et dilemma i et moderne samfunn. Forskning viser helsemessige fordeler ved omskjæring, og WHO anbefaler omskjæring av guttebarn i utviklingsland for på en effektiv måte å redusere forekomst av HIV og livmorhalskreft i disse områdene.

Samtidig er det viktig å spørre seg om vi har rett til å modifisere individers kjønnsorganer uten at de har mulighet til å gi samtykke – når skal helsefordeler veie tyngre enn kroppslig integritet? I den norske konteksten har Barneombudet og Barnelegeforeningen støttet et mulig forbud av praksisen. Men dersom et forbud skulle vinne fram, hva så med jøders og muslimers rett til å utøve sin religion?

Disse spørsmålene og mer til skal diskuteres på Litteraturhuset av
Nicholas Wilkinson (Sosialistisk Ungdom)
Geir Kjell Andersland (Venstre)
Geir Borgen (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Debattleder er Siri Bjaaland fra Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)