Ny debatt

bookmark

Om laks og oppdrett

torsdag 22. september 2016, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Noen hevder at laksesuksessen skal berge den norske økonomien i en fremtid uten olje, det snakkes om lokal og sunn mat. Andre kommer med innvendinger mot næringen, de importerte fôrressursene problematiseres, og oppdrettsanleggene kalles miljøverstinger som burde vekk.

Det er klart for laksedebatt der ledende fagfolk fra ulike felt møtes. Fokus blir på laks som en norsk handelsinteresse, miljøutfordringene næringen står overfor, samt ernæring i Norge og globalt.

I panelet:

Are Kvistad, Sjømat Norge
Erik Sterud, Norske Lakseelver
Olav Aga, Natur og Ungdom
Bernt Aarset, NMBU

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som blir arrangert av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Spire.