Ny debatt

bookmark

Språk og kultur

torsdag 24. november 2016, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Hva er kultur? Og hvorfor er det så viktig med språk og kultur? Forskjellene mellom mennesker får ofte mye fokus, mens alt det vi har felles, får mindre
oppmerksomhet. Hvilke konsekvenser har dette for integreringsprosjektet? Hvordan kan vi få vridd fokuset slik at vi ikke hele tiden ser på ulikhetene? I et mangfoldig samfunn med mange nasjonaliteter er språk og kultur avgjørende faktorer for å få til en vellykket integreringsprosess. Hvordan gjøre dette på best mulig vis?

I panelet:

Mori Diakite: Filosof, aktivist og skribent

Shabana Rehman Gaarder: performancekunstner, standupkomiker, dramatiker og spaltist

Usman Asif: Skribent og styremedlem i minareten

Ordstyrer er Mina Adampour: Lege, spaltist i Aftenposten og leder av Landsforeningen mot rasisme

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Språk- og kulturforeningen.