Ny debatt

bookmark

Byrådsgrilling

torsdag 30. mars 2017, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Nå har AP, SV og MDG sittet i byråd i over et år. Hvordan sørger de for at Oslo blir en by for ungdom? Hva ser de for seg som gode ungdomstiltak, og hvilke viktige ungdomssaker har de satt fokus på i sin tid i byråd? AUF, SU og GU inviterer byråder til grilling.

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som blir arrangert av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Oslo SU, Oslo AUF og Oslo GU.