Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Feminisme for alle

torsdag 30. august 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset og UngOrg

Inngang: Gratis

Personer med minoritetsbakgrunn føler seg ofte ekskludert fra den feministiske debatten i Norge, fordi deres opplevelser antas å ikke gjelde alle. Hva kan man gjøre med det? Man snakker om interseksjonalitet når man evner å se samlet på ulike typer undertrykkelse (som sexisme, rasisme og homofobi) og ikke ser dem som separate fenomener. Hvordan kan man gjøre den norske feminismen mer interseksjonell og inkluderende?

Ordstyrer:
Dharshika Christopher

Panel:
Camille Oneida Charles
Abdirahman Hassan
Hannah Helseth

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med VOKS og Under Arbeid.