Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Typisk norsk å være god?

torsdag 20. september 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Norge har lenge ønsket å fremstå som en frontfigur i internasjonal bistand og utvikling. Helt siden Brundtland-rapporten om miljø og utvikling kom i 1987, har vi brukt mye penger og ressurser på å bistå land i Sør. Fokuset som har vært på norsk godhet, har tidvis overskygget de negative effektene av våre utviklingsprosjekter. Hvor bra fungerer egentlig det norske utviklingsapparatet? Hvem drar nytte av disse prosjektene, og hvem blir forsømt i prosessen?

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Spire.